Strona główna

e-rejestracja

galeria  |   kontakt

     
  Nasze Przychodnie
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnie Specjalistyczne
Rehabilitacja Lecznicza
Nocna Opieka Medyczna
Programy Profilaktyczne
Wdrożenie e-Usług w  POZ
 
   

         
 
 
 
 

 

Oprogramowanie

 

NZOZ Partner zaprasza do składania ofert na: Wdrożenie i modyfikacja oprogramowania gabinetowego online w ramach projektu grantowego „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, numer projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Termin składania ofert: 15.06.2023 rok godz. 10.00

Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach do niniejszego zaproszenia.

 

Zapytanie ofertowe

Zał.1. OPZ oprogramowanie

Zał.2. Formularz cenowy

Zał.3. Oświadczenie

Zał.4. Wykaz usług 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Do Postępowania na Wdrożenie i modyfikacja oprogramowania gabinetowego online tj. zakup 30 licencji jednoczesnego dostępu do programu gabinetowego online (serwer w chmurze) w ramach projektu grantowego „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, numer projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrano ofertę:

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 

 

Sprzęty IT

 

NZOZ Partner zaprasza do składania ofert na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, numer projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Termin składania ofert: 15.06.2023 rok godz. 10.00

Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach do niniejszego zaproszenia.

 

Zapytanie ofertowe

Zał.1. Formularz

Zał.2. Oświadczenie

Zał.3. Wykaz dostaw

Zał.4. OPZ

Zał.5. Wzór umowy

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

DO POSTĘPOWANIA na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, numer projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrano ofertę:

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

NZOZ Partner realizuje przedsięwzięcie pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ.

Finansowanie projektu pochodzi z Funduszy Europejskich w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19.

 

Cel projektu: wdrożenie e-usługi publicznej „udostępnianie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej”z wykorzystaniem integracji z systemem e-zdrowia w zakresie zdarzeń medycznych i

elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

 

Zadania projektu:

 

1. Rozbudowa systemu gabinetowego Placówki POZ dla potrzeb wdrożenia procesów biznesowych oraz umożliwienia świadczenia e-usług publicznych, w szczególności:

a) integrację z systemem e-zdrowia,

b) komunikację z pacjentami.

 

2. Zakup infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla świadczenia e-usług i integracji z

systemem e-zdrowia oraz komunikacji z pacjentami.

 

 

Wartość dofinansowania: 158 567,39 PLN

 

Termin realizacji: marzec-sierpień 2023 rok

 

Więcej informacji na stronie projektu:  https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

 

NZOZ Partner stosuje wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją projektu. Wdraża postępowania zapobiegające możliwościom pojawienia się nieprawidłowości i nadużyć finansowych w swojej działalności. Głównym celem tego działania jest ochrona przed stratami finansowymi wynikającymi z nieprawidłowości i oszustw. Jak również zwiększenie zaufania: pacjentów, partnerów biznesowych i współpracowników. NZOZ Partner jest otwarty i transparentny w swoich przedsięwzięciach, działa w sposób etyczny i zgodny z prawem.

W przypadku posiadania wiedzy na temat nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy je zgłosić odpowiednim organom.

Sygnalizować o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych należy poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

 
       
       
       
           
         

Nasze Przychodnie | Podstawowa Opieka Zdrowotna | Poradnie Specjalistyczne | Rehabilitacja Lecznicza | Nocna Opieka Medyczna | Programy Profilaktyczne | Wdrożenie e-Usług w  POZ

Copyright © 2003-2010 NZOZ Partner

webdesign - ZOZ SYSTEM