Strona główna

e-rejestracja

galeria  |   kontakt

     
  Nasze Przychodnie
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnie Specjalistyczne
Rehabilitacja Lecznicza
Nocna Opieka Medyczna
Programy Profilaktyczne
Wdrożenie e-Usług w POZ
 
   

         
 
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Pulmonologiczna dla dzieci
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Diabetologiczna - Ślichowice
Poradnia Diabetologiczna - Lecha
 
  Poradnie specjalistyczne

 

Wymagane dokumenty:

 
 • dokument ubezpieczenia w NFZ [wykaz dokumentów]
 • dokument z numerem PESEL dziecka
 • skierowanie do poradni specjalistycznej od  lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy  NFZ.
 • dokumentacja dotychczasowego leczenia

+ więcej

 


Poradnia Pulmonologiczna                                                               Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt So
- 1530-1930 1000-1400 - 1530-1930 -

 

Telefon do rejestracji:  41-345-76-48

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Dorota Białek  choroby płuc
 lek. Sławomir Pękala  choroby płuc

Poradnia Otolaryngologiczna                                                           Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt So
- -

1445-1845

800-1200 1000-1400

1445-1845

-

 

Telefon do rejestracji:  41-345-76-48

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Maciej Palmąka  otolaryngologia
 lek. Tomasz Szcześniak  otolaryngologia

 


Poradnia Pulmonologiczna dla dzieci                                           Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt
1300-1800 - 800-1300 - 1400-1800

 

Telefon do rejestracji:  41-369-88-97

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Irena Eberhardt  choroby płuc

 


Poradnia Nefrologiczna                                                                    Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt
0800-1200 - - - -

 

Telefon do rejestracji:  41-345-03-40

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Ewa Szałas  nefrologia

 


Poradnia Neonatologiczna                                                               Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt

1000-1500

- - 1200-1600 1400-1800

 

Telefon do rejestracji:  41-345-76-48

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Tomasz Łęczycki  pediatria

 


Poradnia Diabetologiczna                                                Lokalizacja                                                            

Pn Wt Śr Cz Pt
0730-1130 0800-1200 - 1400-1800 -

 

Telefon do rejestracji:  41-345-03-40

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Beata Mogielska  diabetologia
 lek. Małgorzata Łęczycka  diabetologia
 Piwowarczyk Edyta  dietetyk

 

 

Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń:

 
 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry

 

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:
 
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty, spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 

Pacjent ubiegający się o świadczenie, obowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Brak dowodu ubezpieczenia nie może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.


Ważne:

 
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, a także uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • w medycznie uzasadnionych przypadkach lekarz specjalista udziela porad w domu pacjenta,
 • badania diagnostyczne są dla ubezpieczonego bezpłatne na podstawie skierowania, w laboratorium/ pracowni, wskazanej przez lekarza,
 • rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

 

Lekarz kierujący ubezpieczonego do lekarza specjalisty zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych.
 

Lekarz POZ zleca badania będące w zakresie jego kompetencji w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

 
       
       
       
           
         

Nasze Przychodnie | Podstawowa Opieka Zdrowotna | Poradnie Specjalistyczne | Rehabilitacja Lecznicza | Nocna Opieka Medyczna | Programy Profilaktyczne | Wdrożenie e-Usług w  POZ

Copyright © 2003-2010 NZOZ Partner

webdesign - ZOZ SYSTEM