Strona główna

e-rejestracja

galeria  |   kontakt

     
  Nasze Przychodnie
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnie Specjalistyczne
Rehabilitacja Lecznicza
Nocna Opieka Medyczna
Programy Profilaktyczne
Wdrożenie e-Usług w  POZ
 
   

         
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

"PARTNER" Spółka z o.o.
25-622  Kielce ul. Lecha 14a
tel. 41-345-03-40
NIP 959-15-78-800
Regon 292819742

  Aktualności

 

Oprogramowanie

 

NZOZ Partner zaprasza do składania ofert na: Wdrożenie i modyfikacja oprogramowania gabinetowego online w ramach projektu grantowego „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, numer projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Termin składania ofert: 15.06.2023 rok godz. 10.00

Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach do niniejszego zaproszenia.

 

Zapytanie ofertowe

Zał.1. OPZ oprogramowanie

Zał.2. Formularz cenowy

Zał.3. Oświadczenie

Zał.4. Wykaz usług 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Do Postępowania na Wdrożenie i modyfikacja oprogramowania gabinetowego online tj. zakup 30 licencji jednoczesnego dostępu do programu gabinetowego online (serwer w chmurze) w ramach projektu grantowego „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, numer projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrano ofertę:

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 

 

Sprzęty IT

 

NZOZ Partner zaprasza do składania ofert na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, numer projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Termin składania ofert: 15.06.2023 rok godz. 10.00

Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach do niniejszego zaproszenia.

 

Zapytanie ofertowe

Zał.1. Formularz

Zał.2. Oświadczenie

Zał.3. Wykaz dostaw

Zał.4. OPZ

Zał.5. Wzór umowy

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

DO POSTĘPOWANIA na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, numer projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrano ofertę:

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 

 

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

 

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

 

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

ttps://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

 

My Slideshow
View Photo Slideshow

 

Informacja o powołaniu Inspektora Danych Osobowych

Na podstawie art. 37 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, został powołany Inspektor Ochrony Danych. Szczegóły

 

UWAGA! Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Od 1 października w związku z wejściem w życie ustawy o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitalnym (tzw. sieć szpitali) nastąpi zmiana placówek udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej. Informacje o nowych miejscach świadczeń można uzyskać pod specjalnie uruchomionym w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia numerem telefonu 663 431 140 w godz. 8.00-16.00, a od piątku, 29 września od godz. 16.00 do poniedziałku, 2 października do godz. 8.00 – całodobowo.

Więcej informacji na stronie NFZ

 

 

Rehabilitacja Lecznicza

 

Od dnia 15.03.2012 r. w NZOZ Partner funkcjonuje pracownia fizjoterapii na którą mamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 

 

 
       
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  "PARTNER" Spółka z o.o. rozpoczął działalność w dniu 1 września 2003 roku. Powstanie jednostki wiąże się z restrukturyzacją Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach.

Świadczymy usługi ambulatoryjne w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w Kielcach. W skład NZOZ Partner wchodzą 3 placówki:

 
  • Przychodnia Lecha

  • Przychodnia Herby

  • Przychodnia Ślichowice

   
       
         
    Pracujemy w ramach kontraktu z NFZ      
       

Nasze Przychodnie | Podstawowa Opieka Zdrowotna | Poradnie Specjalistyczne | Rehabilitacja Lecznicza | Nocna Opieka Medyczna | Programy Profilaktyczne | Wdrożenie e-Usług w  POZ

Copyright © 2003-2010 NZOZ Partner

webdesign - ZOZ SYSTEM